Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VATROGASNO DRUŠTVO
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
Adresa: MARKA OREŠKOVIĆA 58, 25210 ČONOPLJA
Telefon: 025/844820