Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VATROGASNO DRUŠTVO
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
Adresa: IVE LOLE RIBARA 10, KLJAJIĆEVO
Telefon: 025/852560