Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VATROGASNO DRUŠTVO
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
Adresa: DOBROVOLJAČKA B.B., RIĐICA
Telefon: 025/856198