Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
PROIZVOĐAČ ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
Adresa: MOŠA PIJADE 27, KLJAJIĆEVO
Telefon: 025/853751