Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
HOMOLJAC ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
Adresa: VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 16, RASTINA
Telefon: 025/86839