Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ELEKTROINSTALACIJSKE USLUGE
ELEKTROMONT Z.R.
Adresa: DOKTORA STEVANA POPOVIĆA 31, STAPAR
Telefon: 025/827437
ELEKTROMONT Z.R.

ELEKTROMONT STAPAR


Kad govorimo o elektroinstalacijama i postavljanju novog sistema elektroinstalacija unutar nekog objekta moramo razlikovati instalacije jake i slabe struje.U instalacije jake truje spada instalacija svih potrebnih žica i kablova unutar nekog objekta, postavljanje utičnica i prekidača s razvodnim kutijama, odgovarajućim osiguračima i sklopkama, dok u instalacije slabe struje spada postavljanje vodova instalacija za portafone, video nadzor, alarmne uređaje, mrežne sisteme i slično