Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZLATARA - JUVELIRNICA
LAGUNA BM
Adresa: Gruje Dedića 12a, 25000 Sombor
Telefon: 062/868-47-02