Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VATROGASNO DRUŠTVO
Dobrovoljno Vatrogasno društvo Kupusina
Adresa: Apatinski put bb, KUPUSINA
Telefon: 025/786-736