Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
METRAŽNA I TEKSTILNA ROBA - TRGOVINA
ZEBRA DOO Novi Sad
Adresa: Kralja Petra I 6 pasaž, 25000 Sombor
Telefon: 025/422-269
  http://www.gereharkany.hu