Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
BIŽUTERIJA
ZVUCI INDIJE
Adresa: KRALJA PETRA I 6, 25000 Sombor
Telefon: 480-444