Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
GRAĐEVINARSTVO - PROIZVODNJA MATERIJALA
KEBE GRAĐEVINSKO LEPILO
Adresa: Rade Krstića 10, 25000 Sombor
Telefon: 025/450-803, 064/84-90-311, Faks: 063/1800-623