Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
JAVNA PREDUZEĆA
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SOMBORA
Adresa: Venac Radomira Putnika 18, 25000 Sombor
Telefon: 025/433-000