Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
JAVNA PREDUZEĆA
GRADSKA UPRAVA GRADA SOMBORA
Adresa: Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/468-111, 025/468-151
www.so-sombor.com