Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
BIŽUTERIJA
IMPRESIJA DOO Kragujevac P.J. KOMODO
Adresa: Laze Kostića 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/23-334