Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZLATARA - JUVELIRNICA
ZLATARA MALA
Adresa: Pariska 2, 25000 Sombor
Telefon: 025/461-600