Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VATROGASNO DRUŠTVO
Opštinski vatrogasni savez Apatin
Adresa: Industrijska zona bb, APATIN
Telefon: 025/773-424