Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
CREP - OPEKA PROIZVODNJA
Vijadukt Plus DOO Proizvodnja i Promet
Adresa: Juke Kolaka 30, APATIN
Telefon: 025/772-141