Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KULTURNO - UMETNIČKO DRUŠTVO
OKUD Ivo Lola Ribar
Adresa: Vuka Karadžića 22, APATIN
Telefon: 025/792-761