Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KULTURNO - UMETNIČKO DRUŠTVO
KUD Jožef Atila
Adresa: Železnička 27, APATIN
Telefon: 025/797-205