Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OSIGURANJE
DDOR Novi Sad AD Osiguranje
Adresa: Blok 4a, APATIN
Telefon: 025/772-206
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu