Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OSIGURANJE
Delta Osiguranje AD Beograd
Adresa: Petefi Šandora 2, APATIN
Telefon: 025/773-866
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu