Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
POSLASTIČARNICA
Pčela poslastičarnica
Adresa: Srpskih Vladara 6, APATIN
Telefon: 025/772-720
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu