Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA
Galija DOO
Adresa: Svetog Save 4a, APATIN
Telefon: 025/773-667, Faks: 025/773-063
  http://www.gereharkany.hu