Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ŽELJEZNIČKA STANICA
JP Željeznice Srbije
Adresa: Železnička bb, APATIN
Telefon: 025/792-079, Faks: 025/777-606