Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
BANJA - SANATORIJUM
LEKOVITA BANJA BEZDAN
Adresa: Rodina ul. 7-9, BEZDAN
Telefon: 025/810-117, 025/810-846
LEKOVITA BANJA BEZDAN

Bezdan sa svojih 6500 stanovnika leži u svakom pogledu na odličnom mestu u trouglu koji sa severa se graniči sa Republikom Mađarskom (granica je udaljena 8 km) a sa zapada sa Republikom Hrvatskom (granica udaljena 5 km). Sam Bezdan i okolina raspolaže sa ogromnim prirodnim potencijalima što se vode i šume tiče. Pravi eldorado za one koji vole prirodu, ribolov, lov na nižu ili višu divljač. Vode i vazduh su čisti jer u okolini nema industrijskog zagađivaća.

U centru jednog takvog mesta se nalazi naša lekovita banja, koja u zadnjih 90 godina sa svojih 96 bolesničkih kreveta razvila u jedan moderan rehabilitacioni kompleks. Bolesničke sobe su četvoro ili šestokrevetne

Raspolažemo i sa 4 kamping kućice svaka sa dve sobe za 2 osobe.

Medicinsko osoblje je sposobno za negu i pokretnih i nepokretnih bolesnika. Lekari specijalisti, fizioterapeuti, medicinske sestre i ostalo prateće osoblje brinu o uspešnoj nezi i uspešnom lečenju.

Mineralna voda pripada kategoriji alkalnih natrijum hidrokarbonatnih voda bogatih jodom sa temperaturom od 26°C i 37°C. Imamo 2 zatvorena bazena, 3 kinezisale, odeljak za elektro, parafin, radnu, podvodnu, hidro, lasero-terapiju i ručnu masažu. Uspešno lečimo sva posttraumatska stanja praćena deficitom funkcije lokomotornog sistema, stanja posle lezije centralne i periferne lezije motornog neurona, reumatoid artritis u hroničnom stadijumu sa funkcionalnim poremećajima u zglobovima, artrosa zglobova, diskopatije kičmenog stuba, diskus hernije pre i posle operacije, radikulopatije.