Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA
UZGOJ KAKTUSA - KOLEKCIJA KAKTUSA
Adresa: Bukovac 136, 25000 Sombor
Telefon: 025/485-148