Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA
ARALICA DOO
Adresa: Nova 45, BEZDAN
Telefon: 025/810-673