Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PROIZVODNJA DOMAĆE MLEVENE PAPRIKE
PROIZVODNJA PAPRIKE BAČKI MONOŠTOR
Adresa: Zagrebačka 52, BAČKI MONOŠTOR
Telefon: 025/807-536, 060/0807-536
PROIZVODNJA PAPRIKE BAČKI MONOŠTOR

Proizvodnja sitne crvene paprike

Uslužno mlevenje i sušenje

PROIZVODNJA I PRODAJA MLEVENE PAPRIKE
  • Slatka
  • Poluljuta
  • Ljuta
  • Tucana
  • Domaća ručno birana paprika
  • Snabdevamo restorane, čarde i ostala privatna lica

  • Preduzetnik: Plavšin Petar
      http://www.gereharkany.hu