Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PROIZVODNJA RIBOLOVAČKE OPREME, UKRASNIH PREDMETA
ČUZI JOSP
Adresa: Pionirska 15, BAČKI MONOŠTOR
Telefon: 025/808-032, 062/717-288