Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE OGREVNOG I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
DRVARA ARBUTINA
Adresa: Maršala Tita , SIVAC
Telefon: 025/712-385, 064/29-00-571