Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VETERINARSKE STANICE I AMBULANTE
BERIĆ
Adresa: Svetozara Markovića 3, SIVAC
Telefon: 025/711-109, 064/911-6-337, 069/712-185
BERIĆ

BERIĆ SIVAC
Privatna veterinarska ambulanta