Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
MIPEAL
Adresa: Maršala Tita 118, SIVAC
Telefon: 025/714-536
E-mail: zzmipeal@yahoo.com