Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
BANJA - SANATORIJUM
Termálfürdő
Adresa: Mohácsi u. 19-21, 6527 Nađbaračka