Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
INFORMATIČKI INŽENJERING I USLUGE
CRVENKA.NET
Adresa: Petra Drapšina br. 7, CRVENKA
Telefon: 025/731-167, 069/731-167, Faks: 025/731-167