Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA
AGROPLOD
Adresa: Miloša Obilića 8, STAPAR
Telefon: 025/828-188, 063/304-325, Faks: 025/827-663