Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
Disko klub
UNO FRATELO
Adresa: Oslobođenja 86, STANIŠIĆ
Telefon: 065/5000-225