Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
AGRO - SKM DOO
Adresa: Vojvođanska 21, Bački Brestovac
Telefon: 025/881-551, 063/888-79-61, Faks: 025/881-551
E-mail: agroskmdoo@gmail.com