Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE OGREVNOG I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ATREJ
Adresa: SRPSKI MILETIĆ
Telefon: 025/764-060, 025/764-440, 062/8165-675