Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZDRAVSTVO
DOM ZA STARE I PENZIONERE
Adresa: Beogradska 1, APATIN
Telefon: 025/773-355, Faks: 025/773-139
E-mail: domapatin@eunet.rs
www.domapatin.rs
DOM ZA STARE I PENZIONERE
Ustanova socijalne zaštite DOM ZA STARE I PENZIONERE APATIN, može da se pohvali svojim neprekidnim radom i tradicijom dugom preko 120 godina.
Ustanovu je daleke 1888. godine osnovao iz karitativnih pobuda lokalni veleposednik Antun Fernbah, koji je imao i plemićku titulu i bio poslanik u parlamentu Austrougarske Carevine.
Od 2002. godine osnivač Ustanove je Izvršno Veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, a najveći deo nadležnosti za rad ustanove je još uvek zadržalo Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije.
Ustanova ima kapacitet od 180 mesta i sva su uvek uglavnom popunjena sa licima širom APV pa i šire.
Potrebe relativno male opštine Apatin, ustanova zadovoljava sa 30% svojih kapaciteta.
Ustanova je kao novosagrađen objekat na sadašnjoj lokaciji preseljena 1971. god. Smeštena je u širem centru grada, u tihom kutku, a veoma je blizu svih gradskih sadržaja; reke Dunav, centra grada, železničke i autobuske stanice, pijace, bioskopa (koji još uvek radi u vrlo komfornom objektu).
Ustanova na smeštaj prima uglavnom korisnike koji su vezani za tuđu negu i pomoć.
Tako ustanova ima veoma dobro razvijenu i organizovanu zdravstvenu zaštitu, sa deset medicinskih sestara i četiri lekara specijalista; opšte medicine, internista, fizijatar i psihijatar.
Ustanova veoma dobro sarađuje sa somborskom bolnicom koja je na udaljenosti od svega 16 km, tako da i u hitnim situacijama možemo brzo i efikasno pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu našim korisnicima.
Raspolažemo sa mini zoološkim vrtom u prelepom parku površine 5000 m2, u kome ugodno borave i "druže" se sa našim korisnicima konjić poni, dva muflona, jelen lopatar, par vijetnamskih prasića, paunovi i mnogo drugih ukrasnih ptica, tri rasna i prelepa psa (epanjon breton, mađarski pulin).
Za svojih 120 godina postojanja ustanova je imala samo jedan prekid u radu u trajanju od tri meseca 1965. godine, jer je bila veoma igrožena od tadašnjeg vodostaja Dunava, uz koji se tada neposredno nalazila. Svi korisnici su za to vreme bili iseljeni u Suboticu.