Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
Briga o starim licima - Gerontološki centar
Udruženje građana TREĆE DOBA
Adresa: 24000 SUBOTICA
Telefon: 024/562-398, 064/253-93-30