Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ČARDE NA DUNAVU I VODAMA REGIJE
DUNAV ČARDA
Adresa: Zeleni otok 1, BATINA
Telefon: +385 98/666-661, +385 99/366-6655
E-mail: info@dunavcarda.com, marketing@dunavcarda.com
www.dunavcarda.com