Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
GRAĐEVINSKA LIMARIJA
GRAĐEVINSKI LIMAR DALIBOR
Adresa: Štrosmajerova 57, Sonta, SONTA
Telefon: 025/792-877, 063/834-82-68