Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZOROVIĆ
Adresa: SONTA
Telefon: 063/599-492
  http://www.gereharkany.hu