Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE OGREVNOG I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
UGALJ PROMET SONTA
Adresa: Narodne Odbrane 107, SONTA
Telefon: 063/7000-663