Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZDRAVSTVO
DR Bartkó Judit - Specijalista reumatolog
Adresa: Gyógy - Palota, Szent Ferenc u. 8., 6724 SEGEDIN
Telefon: +36/70/570-8283