Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PESKIRANJE
Peskiranje SBR
Adresa: Nikole Pašića 3, 21235 Temerin
Telefon: 063 480 731
E-mail: simosokic.tem@gmail.com
https://www.peskiranjesbr.rs