Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA - TRGOVINA
INKA KOMERC DOO
Adresa: JOSIPA PANČIĆA 15, 25000 Sombor
Telefon: 25-381, 436-377
E-mail: Gruje Dedića 14-16