Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
GRAĐEVINSKI CENTAR
JUGODOM DOO NOVI SAD
Adresa: BRAĆE MILADINOV 2, 25000 Sombor
Telefon: 451-555, 451-450
E-mail: domino@neobee.net