Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
JAVNA PREDUZEĆA
AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
Adresa: TRG CARA LAZARA 11, 25000 Sombor
Telefon: 421-127
E-mail: msppso@eunet.yu