Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
JAVNA PREDUZEĆA
JAVNO PREDUZEĆE PARKING SERVIS
Adresa: RADOMIRA PUTNIKA 1, 25000 Sombor
Telefon: 437-470, 423-000